TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานกรงอนุบาลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ. ปัตตานี

ผู้จัดทำ
นายณิบาซิล เย็ง
นายซอฟาอีย์ เบ็ญอิสมาแอล
นางสาวอานีส ฮูลูสาและ

ครูที่ปรึกษา
นายประเสริฐ อะหมัด