TH  |  EN

รายชื่อหน่วยงานในโครงการ และเพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียน และ เรือนจำ/ทัณฑสถาน

โครงการดำเนินงานปีที่ 1 (ปี พ.ศ. 2559) มีโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง และได้ขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาค กระทั่งในปีที่ 4 (ปี พ.ศ. 2562) มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 39 แห่ง และได้เริ่มขยายผลการดำเนินงานไปยังเรือนจำ/ทัณฑ์สถาน จำนวน 23 แห่ง รวมเป็น 62 แห่ง

1.เพจกลาง “Smart HATTHA” สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการฯ และชุมชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการขายสินค้าออนไลน์

https://www.facebook.com/SmartHattha

2 เพจของร้านค้า สินค้าแนะนำ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 39 แห่ง 

   2.1 ร้านค้าขายดี 3 อันดับ (ณ ปี 2562)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

• ร้าน ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชาฯ 53 สกลนคร

• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอย้อมคราม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่

https://www.facebook.com/KramSakonnakhon

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

• ร้าน ผ้าทอ ผ้าปัก ผ้ามัดย้อม เครื่องเงินน่าน By PhanDoi56

• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอทอมือ ผ้าถุงทอมือ กระเป๋าย่าม

https://www.facebook.com/phandoi56

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย

• ร้าน Ddoi School Shop

• สินค้าแนะนำ | กระเป๋าตังค์ปักมือ กาแฟ DDoi เครื่องเงิน

https://www.facebook.com/ddoi.chiangrai


   2.2 ร้านค้าของโรงเรียน ภาคเหนือ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

• ร้าน We made ผ้าทอมือ

• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ (จากขนแกะผสมฝ้าย) สมุดปกผ้าทอ

https://www.facebook.com/wemade21

โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

• ร้าน ผลิตภัณฑ์ “ดอยสน”

• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอทอกะเหรี่ยง เสื้อทอมือ

https://www.facebook.com/Doisonbrand

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

• ร้าน Souvenir Chiangmai by Dekdoi Hill Tribe

• สินค้าแนะนำ | เสื้อปักรายชาวเขาม้ง

https://www.facebook.com/SoulThop

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

• ร้าน Hug-Hug Lamphun

• สินค้าแนะนำ | ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย กระเป๋า ผ้าพันคอ

https://www.facebook.com/HUGHUGlumphun

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

• ร้าน Kid’s Pround

• สินค้าแนะนำ | พวงกุญแจ โคมไฟกะลา

https://www.facebook.com/kidsproud

โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

• ร้าน D-Craft

• สินค้าแนะนำ | ตุงญี่ปุ่น ตุงผ้า กระเป๋าตังค์หนัง

https://www.facebook.com/Handicrafts.CMDeaf

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

• ร้านทอนพันชั่ง ราชฯ 25

• สินค้าแนะนำ | ปลอกหมอนด้นมือ กระเป๋าด้นมือ ผ้าคลุมเตียงด้นมือ

https://www.facebook.com/panchangrpk25

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

• ร้าน SWCM DIY Shop

• สินค้าแนะนำ | ผลิตภัณฑ์จาก 3D

https://www.facebook.com/SWCM-DIY-Shop-1609241689287290

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

• ร้าน Route55 by ราชประชานุเคราะห์55 จ.ตาก

• สินค้าแนะนำ | กระเป๋า และผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา

https://www.facebook.com/route55byrpk55tak

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

• ร้าน เด็กดอยดีใจ

• สินค้าแนะนำ | กระเป๋า เสื้อ ผ้าชาวเขา

https://www.facebook.com/dekdoideejai

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

•ร้าน ชมปาย

•สินค้าแนะนำ | เสื้อชนเผ่า ผ้าพันคอ

https://www.facebook.com/chompai.22

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จังหวัดลำปาง

•ร้าน จิตต์อารี

•สินค้าแนะนำ | ชุดกาแฟเชรามิค จัดงานเลี้ยงอาหารเชิงวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/chitareeschool


   2.3 ร้านค้าของโรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

• ร้าน ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ

• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอย้อมดินภูเขาไฟ

https://www.facebook.com/dinpukaufi

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

• ร้าน กลุ่มผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้มะดันป่า ร.ป.ค 29

• สินค้าแนะนำ | ผ้าย้อมเปลือกไม้มะดันป่า

https://www.facebook.com/madanrpg29ssk

โรงเรียนประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

• ร้าน ภาพไทยลายขิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

• สินค้าแนะนำ | หมอน เบาะ ภาพไทยลายขิด

https://www.facebook.com/RPG28

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

• ร้าน สบู่น้ำผึ้งรังไหมออร์แกนิก

• สินค้าแนะนำ | สบู่น้ำผึ้งรังไหม

https://www.facebook.com/aoomsimniy

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

• ร้าน Schoolbucks SVKK

• สินค้าแนะนำ | ชุดแก้วกาแฟรักษ์โลก

https://www.facebook.com/SBSVKK

โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี

• ร้าน Pipe-ผงปรุงรสแกงอ่อม อีเลิด เลิศรส

• สินค้าสินค้าแนะนำ | ผงปรุงรสแกงอ่อม

https://www.facebook.com/udon.pipe

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

• ร้าน แฮนด์เมดบายอิงภู52

• สินค้าแนะนำ | แหวนเงิน ต่างหูเงิน

https://www.facebook.com/ingphu52loei

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

• ร้าน ชุดผ้าไหม เครื่องประดับนางรำ เครื่องประดับทรง

• สินค้าแนะนำ | ชุดผ้าไหม เครื่องประดับนางรำ

https://www.facebook.com/ByNaga27

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

• ร้าน ผ้าทำมือ ร่มยางร้อยเอ็ด

• สินค้าแนะนำ | ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดหยอด

https://www.facebook.com/Romyang101


2.4 ร้านค้าของโรงเรียนใน ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

• ร้าน คนโสตฯ

• สินค้าแนะนำ | กรอบรูปไม้ กระเป๋าผ้าเพ้นท์ลาย

https://www.facebook.com/SmartDeafShop

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

• ร้าน เด็กดีShop By ราชประชา 48 จันทบุรี

• สินค้าแนะนำ | นวดดัดจัดสรีสระ และภาพวาดเพ้นท์สีประดับหินเพ้นท์ลาย

https://www.facebook.com/rpg48shop

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

• ร้าน ศูนย์รวมของฝากเมืองกาญจน์45shop

• สินค้าแนะนำ | เสื้อกระเหรี่ยงทอมือ ชุดกระเหรี่ยงทอมือ

https://www.facebook.com/rpk45shop

โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

•ร้าน Art at love

•สินค้าแนะนำ | ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม

https://www.facebook.com/laocharoensri

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

• ร้าน รปค. 57 Shop

• สินค้าแนะนำ | ข้าวลืมผัว

https://www.facebook.com/รปค-57-shop-1817039878418297

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

• ร้าน Craft products

• สินค้าแนะนำ | ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

https://www.facebook.com/Craftproducts46

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

•ร้าน รวมสินค้า RPK 47

•สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้าปัก กระเป๋าผ้าสกรีน

https://www.facebook.com/rpk47shop


2.5 ร้านค้าของโรงเรียน ภาคใต้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

•ร้าน ไม้แดงเบญจรงค์

•สินค้าแนะนำ | แก้วมัคเบญจรงค์

https://www.facebook.com/maidaengbenjarong

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

•ร้าน บางนารา The Handmade Shop

•สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ

https://www.facebook.com/HandmadeShop123

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง

•ร้าน พระรถออนไลน์

•สินค้าแนะนำ | ผลิตภัณฑ์จากกระจูด กล่องอเนกประสงค์

https://www.facebook.com/ssptOnline

โรงเรียนจรรยาอิสลาม จ.นราธิวาส

•ร้าน Salam hijab

•สินค้าแนะนำ | ผ้าคลุมฮิญาบสำหรับผู้หญิงมุสลิม

https://www.facebook.com/salamhijab2020

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

•ร้าน Piraya E-Commerce Center

•สินค้าแนะนำ | หมวกกะปือเยาะ

https://www.facebook.com/PirayaEcommerce

โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา

•ร้าน อินฟินิท – infinite @SISongSermIslam

•สินค้าแนะนำ น้ำพริกกุ้งเสียบ รองเท้าเเตะช้างดาว

https://www.facebook.com/SISongSermIslam

โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา จ.สงขลา

•ร้าน Khiri-batik @khiribatik

•สินค้าแนะนำ ผ้าบาติก กระเป๋าสวยๆ

https://www.facebook.com/khiribatik

โรงเรียนบ้านกูวิง จ.ปัตตานี

•ร้าน French Or Fish

•สินค้าแนะนำ | เฟรนฟรายปลา

https://www.facebook.com/French-Or-Fish-2201286813487349


3. เพจของร้านค้า สินค้าแนะนำ ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 แห่ง

  3.1 เพจกลางของกรมราชทัณฑ์ ชื่อร้าน ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ,prison product Thailand สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการฯ และชุมชนในพื้นที่ได้รับ  การส่งเสริมและพัฒนาการขายสินค้าออนไลน์

https://www.facebook.com/prison.product

3.2 เพจของเรือนจำ/ทัณฑสถาน นำร่อง 6 แห่ง

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

• ร้าน NAREE

• สินค้าแนะนำ | ผ้าพื้นเมือง

https://www.facebook.com/NareeCMWCI

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

• ร้าน ผลิตภัณฑ์ทัณฑสถานหญฺิงนครราชสีมา

• สินค้าที่ขายดี | กระเป๋า-ผ้าทอมือ

https://www.facebook.com/vocational123

เรือนจำกลางกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

• ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ จากฝีมือผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร KPP Prison Product

• สินค้าแนะนำ | ตุ๊กตาถักโครเชต์คู่รัก,กระเป๋าผ้า, เฟอนิเจอร์จากไม้

https://www.facebook.com/Rueanphet

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

• ร้าน ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง By บำบัดหญิง

• สินค้าแนะนำ | เครื่องสังฆภัณฑ์

https://www.facebook.com/pagebybby

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพ

• ร้าน ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

• สินค้าแนะนำ | เฟอร์นิเจอร์ไม้

https://www.facebook.com/BANGKOKREMANDPRISAON

ทัณฑสถานหญิงสงขลา จังหวัดสงขลา

• ร้าน ชวนชมสมิหลา

• สินค้าแนะนำ | ผ้าบาติก

https://www.facebook.com/Training.correct


3.2 เพจของเรือนจำ/ทัณฑสถาน 11 แห่ง

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

• ร้าน บ้านเฟื่องฟ้าบิวตี้แอนด์สปา โดยทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

• สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้าแคนวาส

https://gg.gg/gt66c

เรือนจำกลางนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

• ร้าน ผลิตภัณฑ์และงานบริการ เรือนจำกลางนครสวรรค์

• สินค้าแนะนำ | ผลิตภัณฑ์ไม้สัก

https://www.facebook.com/Furniture.Chontawan

เรือนจำกลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

• ร้าน ผลิตภัณฑ์จากเรือนจำกลางขอนแก่น

• สินค้าแนะนำ | ผลิตภัณฑ์จากไม้

https://gg.gg/gt675

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ

• ร้าน ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

• สินค้าที่ขายดี | พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู

https://www.facebook.com/parndunnga

ทัณฑสถานหญิงกลาง จังหวัดกรุงเทพ

• ร้าน ผลิตภัณฑ์ทัณฑสถานหญิงกลาง

• สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้า หน้ากากอนามัย

https://www.facebook.com/craft.embroidery0823480914

เรือนจำกลางคลองเปรม จังหวัดกรุงเทพ

• ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม

• สินค้าแนะนำ | เฟอร์นิเจอร์ไม้

https://www.facebook.com/prisoncraft

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี

• ร้าน ผลิตภัณฑ์งานฝึมือทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

•สินค้าแนะนำ | เฟอร์นิเจอร์ไม้

https://bit.ly/2uSsUM7

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา

• ร้าน วังจันทร์ Cook&Coff – เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://bit.ly/2TxeYiE

เรือนจำจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

• ร้าน ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

• สินค้าแนะนำ | ผลิตภัณฑ์จากก้านลาน หวาย ไม้ไผ่

https://www.facebook.com/pagsupan

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

• ร้าน ผลิตภันฑ์เรือนจำสมุทรสาคร

• สินค้าแนะนำ | งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์ รถ เรือ ทำจากไม้เบญจพรรณ

https://www.facebook.com/The.product.samutsakhon.prison

เรือนจำพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี

• ร้าน ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยา

• สินค้าแนะนำ | พวงมาลัยริบบิ้น

https://bit.ly/2Tj6g90