TH  |  EN

ติดตามกรณีศึกษาพระราชทาน จ.นราธิวาส 15 มิ.ย. 66

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเคสกรณีศึกษาพระราชทานร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอรือเสาะ โดยมีนายหฤษฎ์ มาหะมะ ปลัดอาวุโส อำเภอรือเสาะ พร้อมด้วย ผู้แทนกาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับ โดยทางคณะได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กอารีสา มะลี กรณีศึกษาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านอีนอและบ้านพักใน ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ โดย นางตอบญีบะส สาเระ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

    ครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงรายงานเรื่องการเรียนของเด็กหญิงอารีสารายงานให้ทราบว่าเด็กหญิงอารีสามีนิสัยร่าเริง สามารถทำกิจกรรมกับนักเรียนทั่วไปได้ มีน้ำใจ ช่วยเพื่อนและครูได้ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ เพื่อน ๆ รอบข้างรักใคร่และคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้ความใส่ใจ และส่งเสริมให้มีความทัดเทียม ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้กับคณะทำงานมูลนิธิฯ ทราบ และนางสาวอลิสาได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้มีการปรับอุปกรณ์บางอย่างให้เหมาะสมกับเด็กหญิงอารีสาต่อไป ทั้งนี้ประเด็นมีเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยเร็วคือ ที่บ้านของเด็กหญิงอารีสาไม่มีห้องน้ำ ทำให้สุขภาวะอนามัยไม่ดี ทางนายก อบต.ลาโละ และหน่วยงานในพื้นที่ ได้ขอรับเรื่องไว้เพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงต่อไป