TH  |  EN

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนกาวิละอนุกูล

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ คณะทำงานมูลนิธิฯ นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูลร่วมกับคณะครูที่รับผิดชอบงานของโครงการ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล

facebook  | คลิก